REVITALIZACIJA STAROGRADSKE JEZGRE POREČA

POREČ – USPAVANI GRAD!

Starogradska jezgra postoji tek u funkciji turizma, zimska pustoš je odraz tog stanja kao i ljetna prenapučenost: jedno i drugo isključuju Porečana, žitelja grada koji se odvojio od grada.

Poslovni prostori i javne površine ili se prodaju ili se iznajmljuju a u takvoj logici, koja je proizvod nesavjesnog upravljanja, građanin Poreča nema što tražiti u starogradskoj jezgri. Dok se s gradom trguje nema smisla razgovarati o nekakvoj revitalizaciji.

To je osnovni zaključak javne tribine koju je održala porečka koalicija “ZAJEDNO MOŽEMO VIŠE” (SDP, NGI S. Žufić i D. Ghersinich, HSS i HSLS) u petak, 31. ožujka. U dobro popunjenoj dvorani Obrtničkog doma Poreč, naše sugrađane je uvodnom riječi pozdravio moderator Darko Požarić, te najavio goste/uvodničare među kojima su trojica bivših gradonačelnika R. Kosić, S. Žufić, J.P. Maras, vijećnici GV-a D. Ghersinich i V. Sladonja, te povjesničar umjetnosti i konzervator Doc.dr.sc. I. Matejčić.

Mi smo zajednicu pretvorili u neukusni bazar koji je u službi tromjesečnog zgrtanja profita od nekolicine privilegiranih građana koji su pod posebnom zaštitom djela gradske uprave. Trebamo se pod hitno obračunati s tom sramotnom interesnom spregom i zato je nužna politička promjena.

Govorimo o prostoru koje je kulturno dobro od neprocjenjive vrijednosti, a ipak vidimo kako velika turistička poduzeća financijski ne sudjeluju u njegovom očuvanju, iako ga koriste kao dio ponude u privlačenju gostiju u njihove objekte. Grad Poreč raspolaže mehanizmima kojima se taj odnos može promjeniti, treba ih jednostavno aktivirati – a to neće ići bez političke promjene.

Revitalizacija je moguća tek ako stihiju, slučajnost i improvizaciju u gospodarenju zamijenimo jasnom strategijom i konceptom razvoja koji se mora graditi na konsenzusu građana i gradske Uprave.

Aktualna ponuda u Dekumanusu, primjerice, plod je sramotne sprege partikularnih interesa. Odgovornost gradske uprave je ogromna i zato pozivamo građane da svojim glasom utvrde novi kurs.

Sudbina starogradske jezgre mora postati središnji problem nove uprave, jer bez nje mi, Porečani, gubimo identitet.

Tijekom tribine govornici su ukazali na nužnost uvođenja poticajnih mjera za stanovanje i malo poduzetništvo uz stimulativne mjere poduzetnicima radi produženja rada kroz cijelu godinu. Ukazano je na neprimjereno vizualno oblikovanje izloga i natpisa – tu treba uvesti reda, osmisliti formu preko koje se gradi identitet mjesta.

Građani se pitaju: čemu rampe na ulazu u starogradsku jezgru tijekom zime? Kome služe? Nikome! Treba ih maknuti da bi se Porečani mogli brže i lakše vratiti u svoj grad.

Nova stambena politika uz obnovu raspoloživih poslovnih prostorija, koji bi se dali u najam uz poticajne mjere, treba biti popraćena i povratkom javnih službi u stari grad.

Sramotno stanje palače Bečić može poslužiti kao primjer: mi je namjeravamo obnoviti i u nju smjestiti javne urede uz interpolaciju s novim stambenim prostorijama.

Struka, arheolozi, već je utvrdila način revitalizacije Marafora, treba povratiti rimski forum koji leži tek par centimetara ispod zemlje. Zar ćemo čekati još deset godina da se to ostvari? Mi ćemo dovršiti obnovu komunalne infrastrukture i Marafor pretvoriti u dnevni boravak građana. To je ostvarivo u četverogodišnjem mandatu.

Novu stambenu politiku usmjeriti ćemo i na trg Matje Gupca, prostora ima, treba samo spojiti privatni interes i javna sredstva, s prepozntljivim oblicima javno-privatnog partnerstva. Bez Porečana nema Poreča, porečka riva je srž grada na moru: mi se obvezujemo izgraditi dodatnih 200 vezova za naše građane, jer grad se treba vratiti moru.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *