DEKLARACIJA O POREČU KAKAV ZAJEDNO MOŽEMO IZGRADITI

 

Mi građani, vijećnici i političke stranke u koaliciji, želimo zajedno u Poreču učiniti promjene, želimo doprinijeti da gradom upravljaju njegovi građani, a ne potrošene političke elite i interesne skupne. Mi ne želimo zarađivati na našem gradu, već želimo korektno, profesionalno, transparentno i odgovorno upravljati javnim resursima, služeći svojim sugrađanima u izgradnji DOBROG DRUŠTVA.

0vom Deklaracijom, koalicijski partneri se obvezuju na izgradnju našeg društva budućnosti – društva u kojem sloboda izražavanja, jednakost prilika u zapošljavanju, te solidarnost prema našim najpotrebitijim sugrađanima, nisu samo prazne riječi na papiru, već glavna vodilja i naša svakodnevica.

Deklaraciju za „POREČ KOJI MOŽE I VIŠE I BOLJE“ svojim potpisom potvrdit će predsjednik SDP-a Poreč Rodoljub Kosić, nezavisni vijećnici Dolores Ghersinich i Stevo Žufić u ime nezavisne građanske inicijative i predsjednik Hrvatske seljačke stranke Poreč Dušan Brljafa.

Želimo pokazati da mi potpisnici ove Deklaracije živimo svoju viziju budućnosti Poreča. Stoga želimo naglasiti da smo i nadalje otvoreni i drugim političkim grupacijama koje su spremne u partnerskom odnosu dati svoj nesebični doprinos za bolju i perspektivniju budućnost naše lokalne zajednice i svih njezinih sugrađanki i sugrađana.

Kao potpisnici ove programske Deklaracije u četverogodišnjem mandatu:

 • Zalagati ćemo se za društvo, koje će sustavno stvarati pretpostavke za vrhunsko obrazovanje mladih u skladu sa zahtjevima tržišta, a na dobrobit zajednice i pojedinca, stvarajući na taj način i prilike za brži i kvalitetniji razvoj naše društvene zajednice,
 • Zalagati ćemo se, da obični mali čovjek, obrtnik i poduzetnik postane fokus našeg ukupnog političkog djelovanja,
 • Zalagati ćemo se, da se donesu mjere koje će mladim obiteljima osigurati uvjete da svoju budućnost ostvare u svom rodnom gradu,
 • Zalagati ćemo se za povećanje životnog standarda svih članova društva, s posebnim naglaskom na najpotrebitije – umirovljenike i druge,
 • Zalagati ćemo se, da građani u što većoj mjeri upravljaju ovim gradom te će u što većoj mjeri primjenjivati principe neposredne demokracije i participacije građana u odlučivanju o svim važnim pitanjima, uključivši i korištenje referenduma, kao sredstva za neposredno odlučivanje građana o važnim temama,
 • Zalagati ćemo se, da se Gradskom vijeću vrati dignitet i da se o svim važnim pitanjima raspravlja i odlučuje na gradskim vijećima, a ne na neformalnim skupovima interesno povezanih pojedinaca i sličnim opskurnim oblicima partitokracije na štetu građana,
 • Omogućiti ćemo građanima, da kontroliraju rad gradske administracije, gradskih poduzeća i ustanova i da građani ocjenjuju kvalitetu rada tih tijela prvenstveno u interesu građana. Administracija i javni subjekti postoje isključivo radi građana, a ne radi prikrivenih interesnih skupina koje žele zarađivati na našim građanima i ne radi velikog kapitala, koji ima svoje interese i svoje ciljeve poslovanja,
 • Zalagati ćemo se, da se vrata gradske palače maksimalno otvore našim građanima i da građani svakodnevno mogu rješavati svoje probleme i pitanja od njihovog interesa. Ukinut ćemo birokratske barijere koje su si vladajući izmislili i koje stoje kao prepreka između građana i onih, umjesto da im budu na usluzi,
 • Zalagati ćemo se, da se na bogatim resursima našega grada, stvaraju pretpostavke za zapošljavanje i kvalitetnu egzistenciju naši mladih sugrađana i da bogat grad bude grad bogatih građana i svih malih poduzetnika, a ne samo nekih i ne samo velikih gospodarskih subjekata,
 • Zalagati ćemo se, da Poreč posluje 365 dana, kako bi naši građani mogli 365 dana raditi i poslovati od turizma i drugih gospodarskih grana, te od svoga rada i dobro živjeti. Da bi nam se mladi vraćali u svoj grad, Poreč mora opet postati prosperitetno mjesto, najmanje na nivou sličnih destinacija u sjevernoj Italiji i Sloveniji,
 • Na tom tragu redefinirat ćemo i Odluku o porezima i pronaći nove motive za proširenje turističke sezone,
 • Zalagati ćemo se, da ovim našim dvomilenijskim gradom upravljaju njegovi građani i javno poručujemo, da ne želimo da se njime upravlja iz Pule, Zagreba ili iz Europskog parlamenta u Bruxellesu, jer građani su vječni, a sve je drugo prolazno,
 • Zalagati ćemo se, da naš Poreč u stvarnosti postane grad po mjeri Porečana, grad sloge, zajedništva i perspektivne budućnosti,
 • Zalagati ćemo se za veće učešće manjina i manjinskih organizacija u javnim i upravnim tijelima Grada Poreča,

 

Želimo živjeti u svom gradu i zavičaju, u kojem će kultura dijaloga biti na zavidnoj razini i gdje će se mržnja, zloba, zavist, osveta i strah, kao negativni dosezi razvoja demokratskog društva, maksimalno osuditi i potisnuti.

Želimo živjeti u okruženju, gdje će sloboda izgovorene riječi postati preduvjet za iskreno zajedništvo i međusobno uvažavanje.

Želimo živjeti o ovoj našoj domovini, gdje neće biti mjesta netoleranciji, gdje neće biti nasilja, korupcije i zlorabe pozicija vladajućih.

Samo zajedno i odgovorno, možemo osigurati našoj djeci i stipendije i knjige i priliku, da sva svoja stečena znanja, sa zadovoljstvom i entuzijazmom ugrade u našu sretniju budućnost. Duboko smo svjesni, da je za to nužno potrebno mnogo veće zajedništvo i trud i povjerenje u izgradnji našeg zavičaja i naše domovine Hrvatske.

Konkretni iskoraci za mandatno razdoblje:

 • Osigurat ćemo isplatu Božićnica svima zaposlenicima tvrtki i ustanova gradskih, a zalagati ćemo se da to isto učine i pravni subjekti u privatnom vlasništvu,
 • Povećat ćemo naknade za novorođenu djecu i osigurati im isplatu male božićnice,
 • Osigurat ćemo besplatni vrtić za sve predškolske potrebe,
 • Osigurat ćemo besplatne knjige za sve osnovnoškolce,
 • Osigurat ćemo besplatni prijevoz polaznicima srednjih škola koji se školuju van Grada Poreča,
 • Mladima ćemo poboljšati prilike za stambeno zbrinjavanje, stavljajući im na raspolaganje svoje resurse za 1.00 kn,
 • Osigurat ćemo više financijskih sredstava za rad sportskih klubova, a roditelje ćemo osloboditi plaćanja članarina,
 • Revidirat ćemo sve cjenike usluga i penzionerima omogućiti plaćanje 50% iznosa,
 • Osigurati ćemo sredstva, da svakom našem penzioneru osiguramo minimalna primanja od 1.000,00 kn mjesečno,
 • Raspisat ćemo natječaj za socijalno zbrinjavanje najpotrebitijih sugrađana,
 • Bitno želimo unaprijediti participaciju naših građana u kreiranju vlastite budućnosti, kao i osigurati maksimalnu uslužnost svih zaposlenika u gradskim službama,
 • Vratit ćemo cijenu vezova za naše barkajole na 100 kn po m, a ne kako to sada plaćamo duplo više nego obližnji Novigrad, Funtana, Vrsar ili Rovinj,
 • Planiramo izgraditi 200 novih pontonskih vezova u našem portu i Peškeri za potrebe naših barkajola, koji imaju barke ili žele imati barku,
 • Vodit ćemo računa, da se štuje i čuva naša tradicija i naša povijest – postavit ćemo skulpturu La mula de Parenzo i skulpture Ribara,
 • Stvorit ćemo pretpostavke za otvaranje muzeja Ribarstva, pomorstva i mora,
 • Povećat ćemo sredstva za aktivnosti i programe manjinskih skupina, kako bi potpomogli održavanje njihovih tradicionalnih vrijednosti istovremeno osigurali i njihovo kvalitetno uključivanje u sve tokove razvoja i funkcioniranja naše lokalne samouprave,
 • Maksimalno ćemo podržavati provođenje u život najviših eko standarda, kroz prijavu raznih projekata za povlačenje EU sredstava.

Sve prethodno spomenute mjere, koje će postati sastavnice četverogodišnjeg Operativnog programa provedbe, trebale bi biti poticaj našim sugrađanima, da zajedno stvorimo „DOBRO DRUŠTVO” u kome će Grad Poreč postati gradom jednakih šansi za sve njegove građane. Želimo stvoriti okruženje, u kome ćemo se iskreno i u suživotu sa svim različitostima koje predstavljaju naše bogatstvo, ugodno osjećati i ponositi se time, da smo svi postali bar jedan mali kotačić u ukupnom doprinosu za naš zajednički boljitak.

POTPISNICI:

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP *    NEZAVISNA GRAĐANSKA INICIJATIVA – DOLORES GERSINICH I STEVO ŽUFIĆ *    HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS *     HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA – HSLS

Poreč, 20.ožujak 2017.godine

One thought on “DEKLARACIJA O POREČU KAKAV ZAJEDNO MOŽEMO IZGRADITI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *