PODRŠKA MALOM GOSPODARSTVU JE PRESUDNA ZA GOSPODARSKI RAZVOJ POREČA!

Poljoprivrednici, mali poduzetnici i lokalna politika zajedno mogu pokrenuti razvoj našega Poreča

Cijela naša gospodarska politika treba u najvećoj mjeri biti usmjerena ka razvoju maloga gospodarstva kako bi pomogli razvitku društva sa jakim i uspješnim lokalnim, domaćim malim gospodarskim subjektima (1.250 poduzeća i 1.300 obrta), a ne velikog kapitala, „no name“  kapitala, kapitala koji ima centre moći negdje drugdje i kapitala koji ima samo jedan cilj – PROFIT. (više na prezentaciji u prilogu – Revitalizacija 31-3-2017 )

Zato, odgovorno i trdo, bez kolebanja, jasno i transparentno mi, porečka koalicija ZAJEDNO MOŽEMO VIŠE (SDP Poreč, NGI D. Ghersinich i S. Žufić, HSS Poreč i HSLS Poreč), proslijeđujemo javnosti našu temeljnu poruku i političku obavezu:

Stop prodaji preostalih javnih resursa velikom kapitalu.

Svi resursi trebaju ostati javni i u najvećoj mjeri u funkciji malome gospodarstvu kojem isti trebaju omogućiti uspješno poslovanje, razvoj i zapošljavanje novih radnika.

Posebna podrška mladim poduzetnicima, ženama i start up poduzećima.

Stotine i stotine hektara naše zemlje poklonjeno je preko Todorića novom vlasniku Agrolagune, grupaciji na čijem je čelu hercegovački tajkun Dubravko Grgić. To je plod dugogodišnje IDS-ove agrarne politike. Mislite da je sve obavljeno u Zagrebu, mimo Istre? Laž! Čelnici IDS-a su godinama interesno povezani sa tajkunskom kastom. Pitajte Jakovčića, Ostojića, našeg gradonačelnika Štifanića i njegovu “desnu ruku” novog IDS-ovog kandidata za gradonačelika Poreča Lorisa Peršurića – da li znaju kako se to provodilo? Odgovoriti će vam da su izigrani! Ako je tako onda su nesposobni – neka se maknu, neka se premjeste na klupe namjenjene oporbi, neka malo stanu i neka savjesno razmisle o učinjenim kardinalnim greškama.

Političkom promjenom Grad Poreč poduzeti će, preko javno- privatnog partnerstva, sve nužne korake da se Agrolaguna vrati u naše lokalne ruke!

Podrška malom gospodarstvu je presudna.

Mi građani Poreštine smo Agrolagunu stvarali, najviše naši pradjedovi, djedovi i očevi koji su u njoj marljivo radili. Također, Agrolaguna je počela od Cantine sociale cooperativa di Parenzo i nikada nitko nije uvažio njihova osnivačka prava još iz 1930.g. Vrijeme je da građani Poreča okrenu ploču i da vrate ono što je njihovo, a sve na temelju nove gospodarske strategije koja je okrenuta ka interesima naših građana i poduzetnika.

Osmisliti ćemo nove modele pomoći i udruživanja poljoprivrednih proizvođača sa ciljem da se na našem području proizvodi naša kvalitetna hrana i da se ista prodaje u našim hotelima, restoranima i našim butigama.

Naši građani i naši turisti moraju jesti kvalitetnu hranu, koja je proizvedena na našem području.

Sve resurse u poljoprivredi treba aktivirati. Zemlja treba biti obrađena, a naši poljoprivrednici trebaju imati od toga koristi. Državno poljoprivredno zemljište treba biti dodijeljeno seljacima, a ne da propada kao što je to sada slučaj. Grad Poreč-Parenzo, sa svojim institucijama, mora voditi cijeli proces u duhu nove gospodarske politike i organizirati poljoprivrednike. Mora biti njihov servis, da bi se sve prethodno navedeno i postiglo.

Poreč je nekada proizvodio svoju hranu pa tako to može i u buduće!

Osamdeset posto hrane koja se troši u hotelima velikih grupacija dolazi iz uvoza. To treba prekinuti, a lokalna zajednica mora preuzeti presudnu ulogu. (Pogledajte video)

Detaljnjije o našem gospodarskom programu prema malim gospodarstvenicima i obrtnicima možete pročitati u našem članku MALO PODUZETNIŠTVO U POREČU I KAKO MU POMOĆI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *