Porečka koalicija “ZAJEDNO MOŽEMO VIŠE” održala javnu tribinu na temu Revitalizacija starogradske jezgre

U Poreču, 03. travanj 2017 god.

S V I M   M E D I J I M A

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

Porečka koalicija “ZAJEDNO MOŽEMO VIŠE” (SDP, NGI S. Žufić i D. Ghersinich, HSS i HSLS) održala je u petak, 31.03. javnu tribinu na temu

Revitalizacija starogradske jezgre

POREČ – USPAVANI GRAD.

U dobro popunjenoj dvorani Obrtničkog doma Poreč, naše sugrađane je uvodnom riječi pozdravio moderator Darko Požarić, te najavio goste/uvodničare među kojima su trojica bivših gradonačelnika R. Kosić, S. Žufić, J.P. Maras, vijećnici GV-a D. Ghersinich i V. Sladonja, te povjesničar umjetnosti i konzervator Doc.dr.sc. I. Matejčić.

Rodoljub Kosić je u svom izlaganju dao presjek stanja u procesu revitalizacije starogradske jezgre koju je podijelio u tri cjeline

 • izgradnja i rekonstrukcija komunalne infrastrukure koja je započeta 1996 god. i potrebno ju je dovršiti rekonstrukcijom Trga Marafor sa pratećim ulicama i rekonstrukcijom područja od Trga J. Dobrile i Sabornice do talijanske osnove škole B. Parentin
 • rekontrukcija Zavičajnog muzeja Poreštine
 • program subvencioniranja obnove zgrada u starogradskoj jezgri započet 2016 god.

Stevo Žufić u svom je izlaganju istaknuo da je starogradska jezgra važan i jak gospodarski resurs našeg grada, kojega Grad Poreč treba staviti u funkciju zajedno sa našim građanima kroz javno-privatno partnerstvo, jer mali poduzetnik mora biti u centru našeg interesa i akivnosti. Kao preduvjet je istaknuo potrebu aktiviranja svih praznih prostora u starogradskoj jezgri. Predložio je i neke programe oživljavanja grada POREČ365:

 • uređenje rive na svjetskom nivou – luka za jahte, cruisere, razni sadržaji, sport, 200 novih vezova za barkajole u mandraču i Peškeri,
 • zabavne manifesacije kroz cijelu godinu – advent, izložbe, limena glazba, koncerti ozbiljne glazbe, galerije, muzeji, kino, kazalište…..
 • alberho difuzo – Grad Poreč sa poduzetnicima i privatnim iznajmljivačima
 • steet art – cjelogodišnji program
 • ponuda autohtonih proizvoda naših poljoprivrednika, ribara, proizvođača – pod posebno povoljnim uvjetima kroz cijelu godinu

Doc. dr.sc Ivan Matejčić je istaknuo kako se ne brinemo adekvatno za starogradsku jezgru koja je zapravo, u cijelini, spomenik kulture neprocijenjive vrijednosti. Naglasio je da posjetitelji našega grada, stvaraju sliku o nama kao žiteljima Poreča (a ujedno i o samom gradu) onako kako se mi odnosimo prema našoj kulturnoj baštini, a ne kroz kvalitetu turističke ponude koju im nudimo. Također je napomenuo da velika turistička poduzeća financijski ne sudjeluju u očuvanju naše kulturno-povjesne baštine, iako je koriste kao dio ponude u privlačenju gostiju u njihove objekte, te smatra da bi Grad Poreč svojim mahanizmima koje ima na raspolaganju to trebao promijeniti.

Vladimir Sladonja dao je prikaz mogućih intervencija u povijesnoj jezgri sa njenim kontaktnim zonama. Kao moguće lokacije predložio je Trg M. Gupca, Trg J. Dobrile, bivši restoran Peškera, zgrada gradskih službi (pored gradske palaće), zgrada suda, zgrada kapetanije, zonu palače Becić, palača Vergotini i zgrada ZABE. Za aktiviranje potencijala stare gradske jezgre i vraćanje života u stari grad predložio je

 • vraćanje svih funkcija u starogradsku jezgru (stanovanje, mladi, javne funkcije, gospodarstvo…)
 • izgradnju poslovnih prostora i stanova za mlade na trgu Matije Gupca
 • stimulaciju poduzetnika za cjelogodišnji rad
 • poticanje izgradnje malih hotela
 • obnovu i izgradnju novih poslovnih prostora, te davanje u najam, a ne prodaja istih

Kao mogućnosti rješavanja prometa u mirovanju predložio je podzemne garaže na starom nogometnom igralištu, autobusnom kolodvoru i velikom parkiralištu, izgradnju parkirne kuće na zemljištu Insituta, otvaranje rive za promet van turističke sezone.

Dolores Ghersinich istaknula je mogućnost razvoja zdravstvenog turizma kojoj “pašu” sva godišnja doba, može se odvijati cijelu godinu i koji međusobno spaja kulturno-povjesnu baštinu grada i dobrobit klime, mora, mediteranskog bilja, sve u cilju poboljšanja psihofizičkog stanja svakog posjetioca Poreča. Kroz zdravstveni turizam mogu se umrežiti mali proizvođači autohtonih proizvoda cjelogodišnjim organiziranjem “zdravsvenih kutaka” za naše posjetioce u sada praznim prostorima staogradske jezgre, gdje bi proizvođači upoznavali posjetitelje kako njihovi proizvodi pozitivno utječu na njihovo zdravlje i psihofizičko stanje organizma.

Josip Pino Maras je uz sve rečeno od ostalih uvodničara istaknuo da je problem gospodarske aktivnosti i života u starogradskoj jezgri u tome što je trenuto ona od gradske Uprave prepuštena stihiji, improvizaciji i slučajnosti, koja odgovara partikularnim interesima vladajuće garniture. Smatra da se takav odnos Grada treba promijeniti u korist javno-profitnog interesa svih građana na način da se:

 • stihija zamjeni izradom koncepta razvoja starogradske jezgre,
 • improvizacija jasnom strategijom, a
 • slučajnost zajedničkim konsenzusom građana i gradske Uprave

Revitalizaciju starogradske jezgre vidi kroz snažnije uključivanje i participaciju građana, udruživanje (javno, poduzetničko, kombinirano, programsko…), te poticajne mjere za stanovanje i malo poduzetništvo.

U diskusiji nakon izlaganja uvodničara okupljeni građani otvorili su veliki broj tema i ukazali na brojna pitanja koja su do sada prolazila nezamjećeno. Ukazali su na potrebu da se regulira rad poduzetnika u starogradskoj jezgri, na način da ih se ili potakne ili uvjetuje kako bi produžili svoje rad tijekom cijele godine ili barem već broj mjeseci u godini. Također su istaknuli potrebu jasnih kriterija vizualnog uređenja trgovina, oglasnih ploča i sl., te provođenje komunalnog reda od strane redarske službe. Čula su se i mišljenja kako je turizam nepotreban, čak štetan za cjelokupan razvoj grada, te kako bi se gradska Uprava trebala usmjeriti na druge gospodarske grane kao temelj budućeg gospodarskog rasta Poreča (IT industrija i slično).

ZAKLJUČAK je kako treba povećati kvalitetu života žitelja starogradske jezgre koja je trenutno ugrožena stavljanjem grada u funkciju turizma. Potrebno je i povećati kvalitetu turističke ponude, a ne povećavati već ionako velik broj posjetitelja koji dolaze u Poreč.

Porečka koalicija “ZAJEDNO MOŽEMO VIŠE” (SDP, NGI S. Žufić i D. Ghersinich, HSS i HSLS

2 thoughts on “Porečka koalicija “ZAJEDNO MOŽEMO VIŠE” održala javnu tribinu na temu Revitalizacija starogradske jezgre

 1. Hvale vrijedna tribina. Napokon da se o ovoj prevažnoj temi za građane Poreča počelo javno govoriti i da se građane uključuje u raspravu.

  1. Slažem se sa Gašom. Naime, o svim temama moramo početi razgovarati, sa argumentima, s ačinjenicama. Ako budemo razgovarali, izmjenjivali argumente ostvariti ćemo napredak. To se odnosi i na Starogradsku jezgru i na sve druge teme od interesa za naš grad.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *