POREČKE TEME O LUČICI, BARKAMA, MUZEJU RIBARSTVA I MALIM RIBARIMA

POREČKE TEME O LUČICI, BARKAMA, MUZEJU RIBARSTVA I MALIM RIBARIMA MOŽETE ČUTI NA PLAVOM VALU RADIJA PULA!

  • porečkoj lučici (mandraču, nekadašnjoj sportskoj lučici) i kako je ona prešla pod ingerenciju državne Lučke uprave, a da nitko o tome ni riječ nije rekao ni na gradskom vijeću ni na nekom obliku rasprave i komunikacije sa barkajolima (vlasnicima malih barak), onima kojih se to najviše tiče, možete čuti osvrt porečkog vijećnika Steva Žufića,

  • porečkim, odnosno istarskim malim ribarima koji su od 3500 povlastica podijeljenih u Hrvatskoj dobili svega 19 povlastica ili oko 0,5% (čitaj: skoro svi su nakon stoljeća tradicije maloga priobalnoga ribolova ostali bez povlastica) i šta o tome misle doajeni porečkog ribarstva Krsto Piton i Mario Ipša i porečki mali ribar umirovljenik Anđelo Burić i

  • inicijativi vijećnika Gradskoga Viječa Grada Poreča Steva Žufića o osnivanju MUZEJA RIBARSTVA I POMORSTVA POREŠTINE možete čuti na tonskom zapisu iz emisije o moru Plavi val Radija Pula:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *