PROBUDIMO NAŠ GRAD – STAROGRADSKA JEZGRA JE RESURS ZA RAZVOJ NAŠIH MALIH PODUZETNIKA I BOLJI ŽIVOT GRAĐANA

PROBUDIMO NAŠ GRAD – STAROGRADSKA JEZGRA JE RESURS ZA RAZVOJ NAŠIH MALIH PODUZETNIKA I BOLJI ŽIVOT GRAĐANA

Porečka koalicija “ZAJEDNO MOŽEMO VIŠE” (SDP, NGI S. Žufić i D. Ghersinich, HSS i HSLS) održala je javnu tribinu na temu Revitalizacija starogradske jezgre POREČ – USPAVANI GRAD.

Nezavisni vijećnik Stevo Žufić u svom je izlaganju istaknuo da je starogradska jezgra važan i jak gospodarski resurs našeg grada, kojega Grad Poreč treba staviti u funkciju zajedno sa našim građanima kroz javno-privatno partnerstvo, jer mali poduzetnik mora biti u centru našeg interesa i aktivnosti.

Osnovne teze vijećnika Žufića koje je na tribini obrazložio su:

 • Grad Poreč i njegova starogradska jezgra su veliki gospodarski resursi
 • Grad Poreč sada proživljava jednu gospodarsku i društvenu stagnaciju bez vizije i bez bilo kakvih aktivnosti sa željom da stanje mijenjamo na bolje i isključivo u korist svih naših građana
 • Ti resursi trebaju biti iskorišteni za boljitak građana i razvoj poslovanja malih poduzetnike a ne za neke druge ciljeve
 • Bogat grad, grad bogatih resursa treba postati grad bogatih građana, bogatih malih poduzetnika i mladih koji u našem gradu moraju vidjeti svoju perspektivu i u kojem mogu osigurati svoju egzistenciju na visokom nivou
 • Sada imamo neki razvoj po inerciji, bez prave strategije, bez rasprave šta to mi građani želimo, bez pravih razvojnih ideja i razvojnih programa i bez takvih koncepata koji će potaknuti razvoj naših malih poduzetnika, posebno mladih
 • Želimo grad razvijati u korist naših malih poduzetnika i naših građana, a ne samo u interesu velikog kapitala
 • Naš je cilj da po razvijenosti dođemo na nivo sjeverno – talijanskih gradova i drugih razvijenih europskih gradova jer mi smo europski grad, sa europskom kulturom, sa više od dva milenija povijesti, sa tradicijom, sa sposobnim radnicima i poduzetnicima, sa školovanim građanima, sa fantastičnom prirodom, sa razvijenom turističkom infrastrukturom

Kao preduvjet je istaknuo potrebu aktiviranja svih praznih prostora u starogradskoj jezgri. Predložio je i neke programe oživljavanja grada POREČ365:

 • uređenje rive na svjetskom nivou – luka za jahte, cruisere, razni sadržaji, sport, 200 novih vezova za barkajole u mandraču i Peškeri,
 • zabavne manifesacije kroz cijelu godinu – advent, izložbe, limena glazba, koncerti ozbiljne glazbe, galerije, muzeji, kino, kazalište…..
 • albergho difuzo – Grad Poreč sa poduzetnicima i privatnim iznajmljivačima
 • steet art – cjelogodišnji program
 • ponuda autohtonih proizvoda naših poljoprivrednika, ribara, proizvođača – pod posebno povoljnim uvjetima kroz cijelu godinu

Pogledajte više na prezentaciji u prilogu – Revitalizacija 31-3-2017

Stevo Žufić

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *