VELIKA TURISTIČKA PODUZEĆA I GOSPODARSKI RAZVOJ POREČA

Mali poduzetnik i obrtnik je prioritet naše razvojne politike. S velikim poduzećima razvijat ćemo partnerske odnose!

Velika turistička poduzeća grade svoje poslovanje na radu sezonaca. To im se najviše isplati: otpuštanje stalno zaposlenih radnika i zapošljavanje sezonaca. Što jeftinije – to bolje! Evo primjer našeg otoka Sveti Nikola, koji je privatiziran i oduzet gradu i svojim građanima. Sada u službi krupnog kapitala koristi se sezonom i sezonskim radnicima u svrhu maksimiziranja profita. To je rezultat višegodišnje politike pod parolom vladajuće stranke: “Budimo svoji na svome!” Koje li gluposti. Zar smo toliko oslijepljeli da ne vidimo gdje živimo – u kakvom to umjetnom raju živimo!?

Novi koncept naše, porečke koalicije ZAJEDNO MOŽEMO VIŠE je potpuna orijentacija na mala poduzeća i obrte, na naše malo gospodarstvo, posebno na podršku mladima koji otvaraju ili žele otvoriti svoja poduzeća i obrte.

Jedino naše malo gospodarstvo može, ako mu se da podrška, ako mu se pruži prilika, ako to postane naša strategija, zaposliti nove ljude, omogućiti razvoj, proširiti poslovanje na cijelu godinu i učiniti naš Poreč razvijenijim i bogatijim.

Zato je podrška malom poduzetništvu Poreča prioritet naše razvojne politike, a naš mali poduzetnik i obrtnik – centar interesa.

Mi, koalicija ZAJEDNO MOŽEMO VIŠE, provodit ćemo konkretne programe razvoja i podrške malom gospodarstvu kao npr. otvaranje poduzetničkog inkubatora u gradu, osnivanje Fonda za financiranje i jamstva mladim poduzetnicima, otvaranje javno-privatnih poduzetničkih oblika po modelu „Mon Perin“. Otvaranje difuznog hotela u gradu, aktiviranje zone „Peškera“ u korist maloga poduzetništva i potreba građana, aktiviranje zone Saladinka – Sveti Martin u korist malih poduzetnika, aktiviranje velikog gospodarskog resursa Červar porta u korist malih poduzetnika i građana.

Posebno se zalažemo za modele gdje će naši građani zajedno sa Gradom ulaziti u poduzetničke investicije, na temelju dobro pripremljenih programa, za svaku pojedinu zonu u gradu.

PARTNERI (A NE SLUGE!) VELIKOM KAPITALU

Nećemo bespogovorno pogodovati velikom kapitalu, već ćemo s njim razvijati partnerske odnose, a…

…veliki kapital posebno u turizmu, našoj najprofitabilnijoj djelatnosti, trebao bi više participirati u javnim potrebama nešeg Poreča. Direktno i indirektno.

Partnerski odnos s velikim poduzećima znači:

Velika poduzeća trebala bi razvijati koncept cjelogodišnjeg (maksimalnog) poslovanja kroz razvijanje novih programa (sport, kongresi, gosti treće dobi i sl.) i suradnje sa turističkim agencijama koje mogu popunjavati kapacitete u vansezoni.

Velika poduzeća trebala bi više, jače,  pomagati socijali, kulturi, sportu, obrazovanju, zdravstvu jer su ona dio naše sredine, posluju u našoj sredini, zarađuju u našoj sredini i nužno je da pomažu u funkcioniranju javnih potreba, da pomažu institucije, ustanove, udruge, sportske klubove i sl. Da žive i posluju s nama, građanima Poreča.

Bez politike aktivnog zapošljavanja nema partnerskog odnosa: velika poduzeća uz razvijanje koncepta cjelogodišnjeg poslovanja, trebala bi imati aktivnu politiku zapošljavanja stalnih radnika, a ne da osnovna politika bude – što više sezonskih radnika i njihovo otpuštanje nakon špice turističke sezone.

Velika poduzeća trebala bi ostvarenu dobit (ili barem veći dio nje) reinvestirati na našem području (gdje je ta dobit – i uz pomoć javnih resursa – i ostvarena), a ne da se ta dobit u cijelosti ili najvećoj mjeri investira na druga područja i odlijeva iz naše sredine. Reinvestiranje ostvarene dobiti na našem području pomoglo bi malim i srednjim poduzećima, pomoglo bi javnim interesima i javnim prihodima. Pomoglo bi novom zapošljavanju.

Velika poduzeća trebala bi u što većoj mjeri angažirati domaća mala i srednja poduzeća sa sjedištem u Poreču, na Poreštini, u Istri za radove i usluge u investicijama, održavanju, opskrbi, prijevozu, raznih usluga i sl. Takva politika pomoći će izlasku iz krize, novom zapošljavanju i gospodarskom rastu grada Poreča.

Sinergijom poslovanja velikih poduzeća, Grada i maloga poduzetništva u cilju jedinstvene gradske gospodarske politike i uz puno uvažavanje interesa naših građana i malih poduzetnika možemo postići bolje rezultate, brži razvoj i otvoriti perspektive boljega života za sve naše građane. Posebno za mlade!

Detaljnjije o našem gospodarskom programu prema malim gospodarstvenicima i obrtnicima možete pročitati u našem članku MALO PODUZETNIŠTVO U POREČU I KAKO MU POMOĆI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *